Gävleborgs Dreverklubb

Drevprovinformation

Anmälan av hund till Drevprov i Gävleborgs Dreverklubb

1. Du anmäler dig till respektive drevprov via hemsidans webanmälan, när en bekräftelse på anmälan  kommit från kommisarien för drevprovet så skall du själv ta kontakt med domare.

2 Du gemensamt med domaren kommer överens om ett datum för start då domaren kan döma din hund.
Kommer ni inte överens om datum så ska du ringa annan domare för att försöka hitta ett datum då du kan komma till start.

Om du som hundägare tillsammans med domare ej kommit till en överenskommelse inom den månad du anmält till så faller anmälan bort.
Exempelvis. Anmäler du till att starta i November ( Årsundaprovet ), men inte kommer till start under den månaden så faller din provanmälan bort och du får göra en ny.

De datum som domaren erbjuder är de som gäller. Passar de inte dig så ger vi  någon annan chansen. Det finns inget kösystem eller någon förtur i Gävleborgs dreverklubb. Det är du som hundägare som ska anpassa dig efter den tid domaren har och därmed komme till start.

3 Efter det att ni kommit överens om startdag och datum så kontaktar domaren kommisarien för att förankra starten. Det är alltid kommisarien som måste godkänna starten.
Detta för att denne ska kunna kontrollera exemplevis medlemskap och ägarskap på hunden och hundägaren. Även domarens eventuella koppling till startande hund måste kontrolleras för att förhindra en eventuell jävsituation.

Detta enligt gällande SKK-regler. Det måste gå till på det viset för att vi ska kunna kvalitetssäkra våra drevprov.

4 Den som är hundförare, oavsett om det är du som hundägare eller någon annan bekant som går med hunden under provet, skall vara medlem i dreverklubben eller i SKK

5 Betalning av drevprovet skall vara insatt på klubbens konto senast 3 bankdagar efter provdagens utförande.

6 Ställer du som hundägare in ett prov vid överenskommet startdatum, då faller din anmälan bort och du får göra en ny.

7 Ställer din domare in provet, ex. vid sjukdom eller vid yttre omständigheter som styrs av regelverket, då skall domare tillsammans med dig som hundförare hitta ett nytt datum omgående.

Webanmälan Drevprov