Bli medlem i GDK

      Bli medlem

SE45713/2012 Änglands Phoenix            Medlemskapets fördelar

  • Du får starta på Dreverklubbens drevprov, viltspårprov och utställningar.
  • Du får en vackert inbunden årsbok omfattande c:a 425 sidor. I denna kan du förutom intressanta artiklar, avkommebedömning, statistik mm. läsa domarberättelser om alla drevrar som startat på drevprov, viltspårprov eller utställningar under året.
  • Du kan registrera dina drevervalpar till lägre pris eftersom Dreverklubben är associerad till Svenska Kennelklubben.
  • Du får kostnadsfritt anlita klubbens avelsråd då du skall välja täckhund till din tik. Dreverklubben förfogar över ett kartotek med uppgifter om hundar och avkommebedömning som är unik i svensk hundhistoria.

Medlem blir Du enklast genom att med ett vanligt inbetalningskort på posten inbetala 350 kr och tydligt ange ditt eget namn och adress samt att du vill tillhöra Gävleborgs Läns Dreverklubb.

Ungdomsmedlemskap

Vid DS i Sundsvall juni 2012 beslutade stämman att instifta en ny form av medlemskap. Ett s.k. ungdomsmedlemskap finns därför från och med 1 januari 2013, detta gäller för ungdomar upp till 25 års ålder. Medlemskapet innebär att ungdomen åtnjuter samma fördelar som en fullbetalande medlem såsom att starta i klubbens tävlingsverksamhet och få årsbok m.m.

Avgiften är 175 kr, alltså hälften av vad en fullbetalande medlem erlägger. Vid inbetalning skall dock hela summan (350 kr) betalas in och samtidigt skall födelsedata uppges. Efter kontroll av födelsedata kommer sedan halva avgiften att betalas tillbaka. Var därför mycket noga med att uppge födelseuppgifter samt adress och den lokalklubb du vill tillhöra. Alla ungdomsmedlemar får en liten gåva från Svenska Dreverklubben.

OBS betalning ska gäras till Svenska Dreverklubben ej GDK se nedan.

Betalning skall ske till Plusgiro 9 36 25-2 eller Bankgiro nr 5228-2324 För utländska betalare via bank ange detta nr Swiss kod NDEASESS IBAN SE88 9500 0099 6026 0093 6252 Medlemskap kalenderår ( januari till december ) OBS! Ni som betalar medlemsavgiften via Internet, måste ange ditt eget namn adress och lokalklubb.

  • 350 kr/medlem/år. (Ungdomsmedlemskap 175 kr/år.)
  • 50 kr/familjemedlem/år
  • 3500 kr/ ständig medlem

Stöd GDK genom Familjemedlemskap !

Dom pengar som kommer via familjemedlemskap är dom enda pengar GDK får av medlemsavifter, därför är det mkt viktigt att värva familjemedlemar !

Om ni vill stötta er lokalklubb, skall ni bjuda någon anhörig, som bor under samma adress på ett familjemedlemskap, som bara kostar 50 kronor per år. Hela den summan går till din lokalklubb. Ange namn på huvudmedlem samt namn på familjemedlemen på inbetalningen.

 

Kontakt För frågor om medlemskap hänvisas till Lena Lindström Blackstalund  359, 743 86 Bälinge 018-35 81 41 lena.l@svenskadreverklubben.se