Etiska regler för domare

Information till Drevprovsdomare

 

 Instruktioner Drevprovsdomare GDK

Hundägaren kontaktar själv domare.

Det åligger sedan domaren att sin tur meddela kommissarien

när denne kommit överens med hundägaren om provdag.

Se mer info under fliken: Webanälan Drevprov

 

Drevprovsprotokoll/skogskort finns på GDKs hemsida att hämta. se ovan

Var noggrann vid ifyllandet av protokollet. Texta läsligt eller

använd digitala protokollet och skriv på datorn.

 

OBS! Inga tider ska anges i själva drevprovsberättelsen.

Tiderna anges endast i avsedda kolumner.

Tilläggsregistreringar Skall alltid fyllas i när hunden drivit

godkänt drevdjur och där alla moment är bedömda.

Fyll i kommentarer till egenskapspoäng, detta för att styrka

den poäng hunden fått, det sparar tid och underlättar för

fullmäktige/kollegie att fastställa proven.

 

Drevprovsberättelsen ska vara kortfattad.

Poäng, tider och berättelsen ska stämma väl överens.

 

Drevprovsprotokollet ska sändas till FULLMÄKTIGE för

respektive prov, detta skall ske inom TRE dagar efter det att

hunden blivit bedömd.

 

Eventuella frågor ställer Du till kommissarien eller

fullmäktige.

 

 

 

 

Länkar till frågequiss nya drevprovsregler