GDKs styrelse

Ordförande klubba

 

 

Gävleborgs Läns Dreverklubb

Styrelsens sammansättning 2019

 

Ordinarie ledamöter

 

Ordförande: Benneth Thyr Trönödal           Tel: 076-8355547       

Mail: kolarn@gmail.com

 

Vice Ordf: Andreas Olsson Årsunda           Tel: 070-6963898   

Mail: olssonpower@outlook.com

 

Kassör: IngaLill Rundgren Bollnäs             Tel: 070-3275589   

Mail: ingalill.rundgren@bollnas.se

 

Ledamot: Magnus Dahl Simeå                    Tel: 072-2054721   

Mail: magnusdahl91@gmail.com

 

Ledamot: Erik Jonsson Alfta                        Tel: 073-0276918   

Mail: bjorserske@gmail.com

 

Ledamot: Erik Norin Forsbacka                   Tel: 070-7603206   

Mail: norinerik@hotmail.com

 

Ledamot: Emil Bergman Norrala                 Tel: 070-5409467   

Mail: emilbergman91@outlook.comSuppleanter

Sekreterare: Hans Andersson Söderhamn  Tel: 070-6600093 

Mail: algjakt308@gmail.com

 

Per-Anders Rubäck Bollnäs                          Tel: 073-0357554   

Mail: pa.ruback@hi-media.se

 

Anders Fast Njutånger                               Tel: 070-2339552   

Mail: anders.fast@oilqvick.com

 

Per-Olof Johansson Hudiksvall                   Tel: 070-3104510     

Mail: perolof.johansson@tele2w.seRevisorer

Bernt Olsson Färila

Kjell Dahlberg FärilaRevisorssuppleanter

Åke Andersson Söromåsen

Berit Bodin BogårdenValberedning

1 år Kent Skalberg          Tel: 070-3622313

2 år Arne Nordh              Tel: 073-8236027

3 år Stefan Johansson     Tel:

 

 

Avelskontaktman för SDKs avelsråd

 

Dan-Erik Persson             Tel: 076-1255048   

Mail: dan-erik.persson@outlook.com