Gävleborgs Dreverklubb

GDKs styrelse

Ordförande klubba

 

 

Gävleborgs Läns Dreverklubb

Styrelsens sammansättning 2020

 

Ordinarie ledamöter

 

Ordförande:     Gunilla Landell        Tel: 076-8121883         Mail: kennelnillascastor@live.se           

 

 

Vice Ordf:         Emil Bergman          Tel: 070-5409467          Mail: emilbergman91@outlook.com

 

Kassör:               IngaLill Rundgren  Tel: 070-3275589          Mail: rundgren@outlook.com

 

Sekreterare:     Erik Jonsson           Tel: 073-0276918           Mail: bjorserske@gmail.com

 

Ledamot:          Magnus Dahl            Tel: 072-2054721           Mail: magnusdahl91@gmail.com

 

Ledamot:          Erik Norin                 Tel: 070-7603206            Mail: norinerik@hotmail.com               

 

Ledamot:          Sven Gustavsson    Tel: 0706677624              Mail: kolamnet@gmail.comSuppleanter

 Per-olof Johanson  Tel: 070-3104510    Mail: perolofjohansson5@gmail.com

 

 Tomas Wiklund         Tel: 072-2109490    Mail: thomas@byggbengt.se

 

 Tommy Erlandsson  Tel: 070-2121630    Mail: tommy.e@helsingenet.com

 

 Victor Söder              Tel: 070-3928507    Mail: victor.p.soder@gmail.com

 

 

 

 

Revisorer

Bernt Olsson Färila

Sten-Åke Eriksson Ljusdal


Revisorssuppleanter

Åke Andersson Söromåsen

Esbjörn Thorén BollnäsValberedning

1 år Arne Nordh              Tel: 073-8236027

2 år Stefan Johansson  Tel: 070-3460635

3 år Benneth Thyr          Tel: 076-8355547

 

 

Avelskontaktman för SDKs avelsråd

 Sten Norberg Tel: 073-0612567