Gävleborgs Dreverklubb

  

 Rådjur

Drevproven pågår from Oktober tom. Februari.

 Anmälan sker via fliken"Webanmälan Drevprov" här på hemsidan.

 

Mer info om proven & anmälan domare mm. hittar du längre ner på denna sida.

 

2021

 

Hudiksvallsprovet/Oktober 1/10-31/10

Kommisarie: Emil Bergman

Tel: 070-5409467 mail: emilbergman91@outlook.com

Fullmäktige:  Sverker Sundqvist

Tel: 070-2583172 mail: gnarp@live.se

 

 Årsundaprovet/November 1/11-30/11

 KM pågår 18-20/11 och ingår i Årsunda/Novemberprovet

Sista anmälningsdag för deltagande på KM 31/10

 Kommisarie: Gunilla Landell

 Tel: 076-8121883 mail: kennelnillascastor@live.se

Kommisarie KM:  Magnus Dahl

 Tel: 072-2054721 mail: magnusdahl91@gmail.com

 

Fullmäktige: Esbjörn Thorén 

Tel: 072-5776130

 

Länskamp 12/11: 

 Kommisarie: Emil Bergman

 Tel: 070-5409467 mail: emilbergman91@outlook.com

 

 

Gävleborg/December 1/12-31/12

Kommisarie: Magnus Dahl

Tel: 072-2054721 mail: magnusdahl91@gmail.com

Fullmäktige: Gunilla Landell 

Tel: 076-8121883 mail: kennelnillascastor@live.se

 

Gävleborg/Januari-Februari 1/1-28/2

Kommisarie: Sven Gustavsson

Tel: 070-6677624 mail. kolamnet@gmail.com

 Fullmäktige: Dan-Erik Persson 

Tel: 076-1255048 Mail: dan-erik.persson@outlook.com

 

Obs ! Endast hundar med rr får starta under Februari

 

 

Anmälan 

Anmälan utförs via vår funktion "webanmälan" se under flik här på hemsidan med samma namn.

Där fyller du i uppgifter som efterfrågas i formuläret och skickas med ett knapptryck direkt till GDK.

Anmälan  senast  10 dagar före start. Utom Januariprovet där sista anmälningsdatum är 10/1.

Hundägaren ordnar själv domare. (Gäller ej  KM & Länskamp)

 Kontaktuppgifter till  domare finns under fliken Drevprovsdomare.

 Innan start ska Domaren som ska döma meddela kommisarien vilken hund   som ska dömas samt vilket datum provstart sker.

 Om inte hundägare hittar domare på  egen hand, kontaktas  kommisarie för   hjälp.

 Anmälningsavgiften för drevprov är för medlem i GDK 150:-

Anmälningsavgiften skall finnas registrerad på klubbens bankkonto innan provstart och kunna  verifieras för  domare via kvitto  el. swichbetalning.

 BG 732-8123
 Swisch 1232180909

 Domarens arvode är 400:- och skall betalas till denne på plats, innan  provstart.

 Ingen anmälningsavgift återbetalas och den måste nyttjas för provstart  under innevarande provår Okt-Feb. 

 Var noga med att på  inbetalningen skriva ägarens namn, hundens namn  samt regnr. samt vilket prov inbetalningen gäller !

From 2022-01-01 kommer anmälningsavgiften vara:

För medlem i GDK 200:- 

Ej Medlem i GDK 300:-

Domararvode: 450:-

Övrig info:

 Hundägaren tillsammans med domaren kommer överens datum för start Kommer ni inte överens om datum så ska hundägaren ringa annan domare för att försöka hitta ett datum som  passar.


Om du som hundägare tillsammans med domare ej kommit till en överenskommelse inom den månad du anmält till så faller anmälan bort.
Exempelvis: Anmäler du till att starta i November, men inte kommer till start under den månaden så faller din provanmälan bort och du får göra en ny.

De datum som domaren erbjuder är de som gäller. Det finns heller inget kösystem eller någon förtur i GDK. 
Det är hundägaren som måste anpassa sig efter datum domaren är tillgänglig.


 Då ni kommit överens om startdag och datum så kontaktar domaren kommisarien för att förankra starten. 
Det är alltid kommisarien som måste godkänna starten. Detta för att denne ska kunna kontrollera exemplevis medlemskap och ägarskap på hunden och hundägaren. Även domarens eventuella koppling till startande hund måste kontrolleras för att förhindra en eventuell jävsituation.

Detta enligt gällande SKK-regler. Det måste gå till på det viset för att vi ska kunna kvalitetssäkra våra drevprov.

Den som är hundförare, oavsett om det är du som hundägare eller någon annan, skall vara medlem i Dreverklubben eller i SKK

Om hundägare ställer in ett prov vid överenskommet startdatum, då faller din anmälan bort, ny anmälan gäller.
Ställer domare in provet, ex. vid sjukdom eller vid yttre omständigheter som styrs av regelverket, då skall domare tillsammans med dig som hundförare hitta ett nytt datum omgående.

 

Info start KM Drevprov

 Vid styrelsemötet 8/8-15 beslutades då det finns begränsade platser till KM beroende på antal provrutor och antal domare som står till förfogande, att använda sig av samma beräkning som används vid övriga tävlingar inom GDK/SDK, så kallade SM-poäng för att särskilja hundar som får starta.

Beräkningen  baseras på  resultaten från föregående provår (Okt-Feb) där hunden får tillgodoräkna sig poängen  från det drevprov (1st) som resulterade i bästa tävlingspoängen.

Endast prov inom i GDKs regi får  tillgodoräknas. 

 Den hund med högst poäng  har plats nr 1, den hund med näst högst poäng plats nr 2 osv.  till dess  att alla platser som finns tillgängliga  fyllts.

 Gäller tv.

 

 

 

  Nytt from. 2017 är också nya drevprovsregler se denna länk: Drevprovsregler from 2017  

 

 Jägare Drever Hare