Gävleborgs Dreverklubb

GDKs styrelse

Ordförande klubba

 

 

Gävleborgs Läns Dreverklubb

Styrelsens sammansättning 2022

 

Ordinarie ledamöter

 

Ordförande:     Gunilla Landell        Tel: 076-8121883         Mail: kennelnillascastor@live.se           

 

 

Vice Ordf:        Sven Gustavsson   Tel: 070-6677624        Mail: kolamnet@gmail.com

 

Kassör:               IngaLill Rundgren  Tel: 070-3275589          Mail: rundgren@outlook.com

 

Sekreterare:     Philip Markström  Tel: 076-8465322  Mail: philipmarkstrom@hotmail.com

 

Ledamot:          Magnus Dahl            Tel: 072-2054721           Mail: magnusdahl91@gmail.com

 

Ledamot:          Erik Norin                 Tel: 070-7603206            Mail: norinerik@hotmail.com               

 

Ledamot:          Per-Olof Johansson Tel: 070-3104510 Mail: perolofjohansson5@gmail.com

 Suppleanter

 

 Tomas Wiklund         Tel: 072-2109490    Mail: thomas@byggbengt.se

 

 Victor Söder              Tel: 070-3928507    Mail: victor.p.soder@gmail.com

 

Elin Rossanders Rådström Tel: 072-7306985  Mail: elinrossander@hotmail.com

 

Pär Björk    Tel: 076-1173093  Mail: perbjork@hotmail.com

 

 

 

 

Revisorer

Extern revisor via Bjerknes Ekonomi & RedovisningValberedning

1 år Stefan Johansson  Tel: 070-3460635  sammankallande

2 år Benneth Thyr          Tel: 076-8355547

3 år Arne Nordh              Tel: 073-8236027

 

Avelskontaktman

Magnus Dahl: Tel: 072-2054721

 magnusdahl91@gmail.com