Gävleborgs Dreverklubb

GDKs styrelse

Ordförande klubba

 

 

Gävleborgs Läns Dreverklubb

Styrelsens sammansättning 2021

 

Ordinarie ledamöter

 

Ordförande:     Gunilla Landell        Tel: 076-8121883         Mail: kennelnillascastor@live.se           

 

 

Vice Ordf:        Sven Gustavsson   Tel: 070-6677624        Mail: kolamnet@gmail.com

 

Kassör:               IngaLill Rundgren  Tel: 070-3275589          Mail: rundgren@outlook.com

 

Sekreterare:     Erik Jonsson           Tel: 073-0276918           Mail: bjorserske@gmail.com

 

Ledamot:          Magnus Dahl            Tel: 072-2054721           Mail: magnusdahl91@gmail.com

 

Ledamot:          Erik Norin                 Tel: 070-7603206            Mail: norinerik@hotmail.com               

 

Ledamot:          Johan Eriksson Tel: 076-8185636  Mail: johaneriksson_95@hotmail.se

 Suppleanter

 Per-olof Johanson  Tel: 070-3104510    Mail: perolofjohansson5@gmail.com

 

 Tomas Wiklund         Tel: 072-2109490    Mail: thomas@byggbengt.se

 

 Tommy Erlandsson  Tel: 070-2121630    Mail: tommy.e@helsingenet.com

 

 Victor Söder              Tel: 070-3928507    Mail: victor.p.soder@gmail.com

 

 

 

 

Revisorer

Extern revisor via Bjerknes Ekonomi & RedovisningValberedning

1 år Stefan Johansson  Tel: 070-3460635  sammankallande

2 år Benneth Thyr          Tel: 076-8355547

3 år Arne Nordh              Tel: 073-8236027

 

Avelskontaktman

Magnus Dahl: Tel: 072-2054721

 magnusdahl91@gmail.com